2018 Omzien naar nu

In het kader van de kunstlijn 2018 heb ik een nieuwe serie werken en een installatie gemaakt met als uitgangspunt het iconografische beeld van de piëta. Deze installatie heb ik opgebouwd in de kelder van De Hoofdwacht in Haarlem, 2 t/m 4 november 2018

Piëta (Italiaanspiëta, wat ‘compassie’ of ‘piëteit’ betekent) is in de kunst de benaming voor een afbeelding of uitbeelding van de dode Christus vergezeld door Maria of engelen. Het kan een schilderij of een beeld zijn.

Zoals zoveel kunstenaars word ook ik aangetrokken door de kracht van de klassieke kunst, die iedereen voelt. Andere synoniemen van piëteit die in mijn werk verborgen liggen zijn o.a. compassie, aandacht, bezieling, devotie, enthousiasme, liefde, loyaliteit, overgave, trouw, verzorging en kracht. Het zijn de archetypen van de menselijke cultuur. Ik probeer vanuit die inspiratie en vanuit de expressieve vorm van het lichaam eigen beelden te maken. Het werk van Maria gaat over de aarde, vruchtbaarheid, over het vrouwelijke, over de vernietigende kracht van de dood, verlies en rouw maar ook in mijn beleving over de kracht en het vermogen van de vrouw om dit weer te herstellen, te laten groeien en weer betekenis te geven.