2010 Overloop uw vriend …

Overloop uw vriend niet …

Project voor woningcorporatie Elan Wonen. Uitgangspunt was een werk geïnspireerd op de wijk. In dit geval de Camera Obscura weg in Haarlem. De Camera Obscura is een verzameling verhalen en beschouwingen van Hildebrand, pseudoniem voor Nicolaas Beets. “de camera”, zoals het boek gemeenzaam is gaan heten, verscheen in 1839. Beets schreef de meeste stukken in 1837 als student godgeleerdheid in leiden. Het verhaal ‘nurks’ is mijn uitgangspunt geweest waarin hildebrand een beschrijving geeft van de Haarlemmer hout en zijn bezoekers.