19 Mijn moeder, een melkmeisje

Zo op het eind van haar leven vraag ik mij af wie zij eigenlijk is. MIJN MOEDER. 

Zo gesloten als een oester, een raadsel waar je nu niet meer bij kunt komen. Ze was naar de buitenkant vrolijk, zachtaardig, gemakkelijk in de omgang maar er zit een wereld achter die ze met niemand deelt. Ze heeft mij maar één keer in haar leven iets toevertrouwd waardoor ik ineens een vrouw hoorde met een hele gedachtegang die ik niet kende. Ik was diep ontroerd. Het feit dat ze haar eigen moeder nauwelijks heeft gekend heeft haar meer gedaan dan ik had gemerkt. Ze was 5 jaar toen haar moeder overleed en daarna werd de moeder doodgezwegen en kwam er een stiefmoeder in de plaats. Zo meegaand als ze was heeft ze dat gedragen maar diep van binnen heeft ze daar erg onder geleden. Haar moeder, de prachtige Jeanne, waarvan ik uiteindelijk een foto vond, stierf op haar 32 e in het kraambed van haar 4e kind. Ik ben vernoemd naar die prachtige Jeanne en daar ben ik trots op. 

Na de lagere school was het afgelopen met studeren voor mijn moeder. Zij moest helpen met het sjouwen van melkbussen voor haar vader. Mijn moeder werd een melkmeisje. Ze zei vaak tegen mij: “Ik had zo graag hoedenontwerpster of verpleegster willen worden”. Ze zou goed zijn geweest in beide. Wellicht zou ze zelfs een hele goede arts zijn geworden, als ik zag hoe ontzettend geïnteresseerd ze was wanneer ze keek naar iedere operatie op de televisie. Helaas heeft de tijdsgeest anders bepaald. 

Mijn onderzoek heb ik dus niet uit gesprekken kunnen halen maar probeer ik op een andere manier naar boven te halen. Daarvoor was het voor mij nodig om eerst met de weinige foto’s die er zijn aan de slag te gaan om meer grip op haar te krijgen. In een latere fase zal ik mijn eigen proces daarin mee gaan nemen en wil ik kijken welke beeldtaal dat gaat opleveren. Dat mijn moeder een melkmeisje was is duidelijk. Maar ik realiseer mij dat iedere vrouw, moeder een melkmeisje is. Vandaar dat ik de expositie o.a. heb aangevuld met tekeningen (oneline drawings) van moeder en kind en melkmeisjes heb gemaakt van tepels op Japans rijstpapier.