18/19 Piëta

2018, Sad Mary, aquarel en inkt en biester op doek, 40 x 110 cm
2019, Captured in Paradise, ‘Gij zult niet overspelig zijn’, 80 x 80 cm, Kloostergangen Haarlem

Gij zult geen overspel plegen: Gij zult niet overspelig zijn.

Vorig jaar heb ik mij een tijd beziggehouden met het beeld van de pieta en onderzoek gedaan naar wat de kracht van het beeld is dat kunstenaars zo aantrekt.
Piëta (Italiaanspiëta, wat ‘compassie’ of ‘piëteit’ betekent) is in de kunst de benaming voor een afbeelding of uitbeelding van de dode Christus vergezeld door Maria of engelen. Het kan een schilderij of een beeld zijn. Het bekende beeld dat wij meestal voor ogen hebben is het beeld van Michelangelo in de St Pieter kathedraal in Rome van Maria met de dode Christus op schoot.
Andere synoniemen van piëteit die in mijn werk verborgen liggen zijn o.a. compassie, aandacht, bezieling, devotie, enthousiasme, liefde, loyaliteit, overgave, trouw, verzorging en kracht.
Het zijn deze emoties die in mijn beleving aan de orde zijn bij het plegen van overspel.
Het gebaar van vasthouden, het in bezitnemen van iemands ‘eigendom’. Ook al is dit woord eigendom misschien niet meer van deze tijd en cultuur.
Het ontstaan van de ogen van de vrouw die ik in de vorm van tepels heb neergezet komt voort uit de gedachte dat de tepels duiden op de lust waaruit het overspel plaats vindt. Dit element geeft een uitdagende spottende draai aan het beeld.