2008 Tracing places

08 tracing places

‘ Het ondergeschoven kind’       locatie;

ABC architectuurcentrum , voorheen St. Elisabeth’s groote gasthuis. Na de grote stadsbrand van 1576 werd het elisabeth’s gasthuis in het voormalig minderbroedersklooster aan het groot heiligland ondergebracht. In 1870 werd het ziekenhuis uitgebreid met het hoofdgebouw aan de gasthuisvest, naar ontwerp van de architect j.g. van arend. In 1971 verhuisde het E.G tenslotte naar Schalkwijk. Spaarnestad photogallery, Historisch museum haarlem en ABC architectuurcentrum zijn samen te vinden in het voormalig Sint Elisabeth’s of groote gasthuis. Dit gasthuis werd gesticht tussen 1350 en 1450 ten behoeve van de zorg voor zieken en armen. Op de kinderafdeling werd je opgenomen tot de leeftijd van 12 jaar, maar daarna verdween je naar de mannen- of vrouwenafdeling. De kinderen van 12 tot en met 17 jaar werden ineens gescheiden van elkaar tussen de oudere mannen en vrouwen geplaatst. Wat niet alleen inhield dat iedere vorm van ‘bezigheidstherapie’ ook meteen aan deze kinderen voorbij ging maar oa ook zorgde voor gevoelens van eenzaamheid. Het St. Elisabeth’s gasthuis in haarlem was één van de eerste ziekenhuizen in nederland die het probleem van een verloren groep jongeren tussen de volwassenen onderkende en zich sterk ging maken voor een eigen ‘teenerafdeling’. Nadat de verhuizing in 1971 naar Schalkwijk was gerealiseerd is die ‘teener’afdeling dan ook ontstaan. Vanuit heel nederland is er belangstelling geweest naar het idee van deze opzet. Ik heb mij in mijn schilderijen laten inspireren door de architektuur van het St. Elisabeth’s gasthuis, tussen 1870 en 1971 , met als uitgangspunt de sfeer, het licht en de suggestie. Daarnaast heb ik mij laten leiden door de teksten uit het boekje ‘ de kleine demonstratie’ , ervaringen van tieners in het ziekenhuis uitgegeven in 1981 op verzoek van artsen en verpleegkundigen van het E.G. in Haarlem.