jeannette de bruin

11 Herlangen...

Herlangen/Verinneren. In het kader van de reeks zomertentoonstellingen door de leden van De Vishal, exposeert de tweede groep van 22 kunstenaars hun werk. Zij vormen 11 duo’s die de overeenkomsten en verschillen in hun werk hebben onderzocht. Op basis van het werk is een kunstenaar van het eerste uur gekoppeld aan een jongere kunstenaar. Is het verlangen naar dat wat nog komen gaat bij uitstek iets voor de jongste en koesteren de ouderen vooral hun herinneringen aan dat wat was? Of mixt verlangen en herinneren tot HERLANGEN en VERINNEREN? Zoals de aarde niet ophoudt op haar hoogste berg, zo eindig ik ook niet bij mijn hand, mijn voet, mijn huid,.... Because I am a…. Met deze serie werken wil ik het moment onderzoeken waarop kwetsbaarheid en levenskracht samenvallen. Het is het zintuiglijk uitdrukken van een vrouwelijkheid ingeklemd tussen de rusteloosheid van de adolescentie en de twijfels van de volwassenheid. Inge evers/jeannette de Bruin