jeannette de bruin

06 Geloof hoop...

2006 Jan en Piet museum. Installatie in samenwerking met Willemijn Faber. " Geloof, hoop en liefde'.