jeannette de bruin

11 floating

Ik projecteer verlangens of herinneringen. Het is net wat je wilt zien. Alsof een beeld een spiegel is. Eigenlijk gaat het om een suggestie van een verhaal. Met deze serie werken wil ik het moment onderzoeken waarop kwetsbaarheid en levenskracht samenvallen. Het is het zintuiglijk uitdrukken van een vrouwelijkheid ingeklemd tussen de rusteloosheid van de adolescentie en de twijfels van de volwassenheid.