jeannette de bruin

00 03 drama

Een schilderij is een drama in een onbekende ruimte. Als het stuk voltooid is ontdekt men plotseling dat de handelingen en de acteurs zich overeenkomstig de bedoelingen van de auteur ontwikkelen.